Ett ode till mina barn

Postaday2011 Theme #2: Name someone who deserves more credit than they get.

Ja, det var ju en valdigt enkel fraga med ett valdigt uppenbart svar. Mina barn! Alla fem. Var och en av dem fortjanar de mycket mer credit, berom och uppskattning alltsa, an de far. Och fatt.

Redan medan vi bodde i Sundsvall, borjade min halsa forsamras. Och med halsan min ork. Och mitt humor. I Goteborg fick de ta over en hel del sadana uppgifter som en mamma forvantas utfora. Bara hem mjolk. Kanka tvattkorgar till och fran tvattstugan. Putsa fonster. Dammsuga. Plocka upp saker fran golvet.

Idag ar listan bra mycket langre och faktum ar att jag inte riktigt klarar mig sjalv langre. Eller klarar och klarar. Man behover inte putsa fonster. Det finns folk som lever pa att putsa andras fonster. Man behover inte kanka hem mjolk. Det finns affarer som kor hem maten och bar den anda in i koket om man ber dem snallt. Och med tvattmaskin i huset och en lag tvattstallning slipper man kanka tvattkorgar till den lokala tvattstugan. Praktikaliteter. Men sedan ar det allt det andra.

Jag kan inte alltid ta mig i och ur sangen sjalv. Eller kla pa mig. Tvatta, eller for den delen borsta, haret. Ta pa mig och knyta skor. Badda sangen. Och en massa sadana saker som man normalt sett tar for givet. Och sa ar det trottheten. Och varken. Det frestar pa att alltid ha ont. Det frestar pa att leva med nagon som alltid har ont. Som alltid ar trott. Som sallar har lust att gora nagot spontant eftersom den dar startstrackan blir langre och langre ju langre sedan det var man faktiskt gjorde nagot spontant. Som att ga pa picknick. Eller pa bio. Eller bara pa en promenad.

Ett annat nyarslofte ar att ta tag i en massa sadana saker som barnen gor for mig och losa det sa att de inte langre behover skota om sin tjurskalliga mamma. Snart ska det komma en Occupational Therapist pa besok. Jag fasar lite infor tanken trots att jag vet att det ar bra. Och ratt. Men det behover vi inte tanka pa just nu.

Just nu racker det bra med att tanka pa vilka otroligt underbara barn jag har. Att skriva om det. Och att pa detta satt basunera ut det till hela min lilla lasekrets. Om det finns nagra i min narhet som fortjanar mer credit an de far ar det mina barn. Sadetsa.

Annons